Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě toho, že v naší jídelně vaříme podle zásad racionální výživy, zaměstnáváme zde také osoby znevýhodněné na trhu práce.

V rámci projektu BODYFOOD, restaurace moderního životního stylu, který byl podpořen v rámci výzvy č. 67  Operačního programu zaměstnanost, bude v provozu vyčleněno šest pracovních pozic pro  osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Cílem projektu je vytvořit ekonomicky stabilní a finančně soběstačný provoz poskytující partnerské, respektující a motivující pracovní prostředí nabízející stabilní pracovní uplatnění v maximální flexibilitě a kvalifikační i osobní růst osobám dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se potýkají s harmonizací pracovního a rodinného života.

Pokud jste v evidenci ÚP déle než jeden rok ( popřípadě 12 měsíců v součtu za poslední dva roky) a chtěli byste u nás pracovat,  kontaktujte nás na emailu info@bodyfood.cz nebo na telefon +420774166071. 

Sociální princip

Společnost má v zakládacích dokumentech stanoven závazek zaměstnávat alespoň 40% zaměstnanců znevýdněných na trhu práce.

Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifikých potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.

Enviromentální princip

Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Podnik má zpracovaný interní předpis definující pravidla nákupu materiálu, mimo jiné posuzující dodavatele, zda jejich produkty splňují požadované environmentální parametry.

Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.

Ekonomický princip

Aktuální tržby v roce 2018 ze sociálního podnikání tvoří cca 85% celkových výnosů společnosti. Zatím jsme tedy závislí na dotacích.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (viz OR) ustanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje
společnosti a není rozdělen mezi společníky, tedy slouží všem zaměstnancům. Nicméně v žádném účetním období zatím nebyla žádná část zisku rozdělena mezi společníky.

Veřejně prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích
dokumentech (veřejně dostupných ve sbírce listin Obchodního rejstříku)
definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se znevýhodněným na trhu práce.

Místní prospěch

Zaměstnanci společnosti jsou přednostně z místní komunity (bydliště v bízkosti provozovny).

Při své činnosti spolupracujeme s místními hnutími a samosprávami a jsme šleny místních akčních skupin.

Dodavatelé i odběratelé jsou přednostně vybíráni ze sousedství. Je tak podporován rozvoj místní komunity a máme přehled o subjektech se kterými spolupracujeme.